• iloveholidays

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

ทัวร์นอร์เวย์ Scandinavia 3 Capitals สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค

ทัวร์นอร์เวย์ Scandinavia 3 Capitals Flamsbana สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง ศาลาว่าการกรุงสต็อคโฮล์ม (City Hall) (Nobel Prize)รถไฟสายโรแมนติก Flamsbana (Sognefjord)นั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen)***ล่องเรือสำราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW) รวมทัวร์ไฟไหม้ ทัวร์ที่หลุด ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เกาหลี โปรคนโสด ทัวร์ทั่วโลก

กันยายน-ธันวาคม 2562

13-20 ก.ย.62, 27 ก.ย.-4 ต.ค.62, 11-18 ต.ค.62,(13 ต.ค.คล้ายวันสวรรคต ร.9), 18-25 ตุลาคม 2562,(23 ต.ค.วันปิยมหาราช), 15-22 พ.ย.62, 29 พ.ย.-06 ธ.ค.62,(05 ธ.ค.วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9)

เดนมาร์ก :น้ำพุเกฟิอ้อน จัตุรัสอามาเลียนบอร์ก นอร์เวย์: นั่งรถไฟสายโรแมนติกเมืองฟลัม ล่องเรือซองน์ฟยอร์ดSogne Fjord ออสโล ชมเมืองสวีเดน :สต็อกโฮล์ม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าช้อปปิ้ง!!ถนนคาร์ลฮันส์เกท ย่านเซอเกิลสแควร์ พิเศษ ! นอนบนเรือ DFDSสแกนดิเนเวียนซีเวย์ 1 คืน (INSIDE CABIN) เพื่อให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเรือ

Read More

กรกฎาคม – ธันวาคม 62

4 – 13 ก.ค. 62, 5 – 14, 13 – 22 ก.ย.62, 11 – 20, 18 – 27 ต.ค.62, 01-10, 21-30 พ.ย.62, 01-10 ธ.ค.62

นำท่านบินตรงสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) สถานที่เลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) เปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana สัมผัสบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) นั่งรถรางไฟฟ้า Floibanen เพื่อไปชมทิวทัศน์อันงดงามบนยอดเขาฟลอเยน (Mount Floyen)

Read More

กันยายน-ธันวาคม 2562

13 - 20 กันยายน 2562, 27 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562, 11 - 18 ตุลาคม 2562, (13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย) 18 - 25 ตุลาคม 2562,(23 ต.ค. วันปิยมหาราช), 15 - 22 พฤศจิกายน 2562, 29 พ.ย. - 06 ธ.ค. 2562(05 ธ.ค. วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร. 9)

เดนมาร์ก :น้ำพุเกฟิอ้อน จัตุรัสอามาเลียนบอร์ก นอร์เวย์: นั่งรถไฟสายโรแมนติกเมืองฟลัม ล่องเรือซองน์ฟยอร์ดSogne Fjord ออสโล ชมเมืองสวีเดน :สต็อกโฮล์ม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าช้อปปิ้ง!!ถนนคาร์ลฮันส์เกท ย่านเซอเกิลสแควร์ พิเศษ ! นอนบนเรือ DFDSสแกนดิเนเวียนซีเวย์ 1 คืน (INSIDE CABIN) เพื่อให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเรือ

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

10-19 ส.ค.62, 09-18, 23 ก.ย.-02 ต.ค.62, 30 ก.ย.-09 ต.ค.62, 14-23, 21-30 ต.ค.62,

นำท่านบินสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) สถานที่รับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) สัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana เต็มอิ่มกับบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด (Sognefjord) ถ่ายรูปกับเงือกน้อย (Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมืองกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ล่องเรือสำราญ DFDS

Read More

สิงหาคม-ธันวาคม 2562

10 - 17 ส.ค.62,(12 ส.ค./ 15 ส.ค. วันสารทจีน) 24 - 31 ส.ค.62, 07 - 14 ก.ย.62, 14 - 21 ก.ย.62, 21 - 28 ก.ย.62, 07 - 14 ต.ค.62,(13 ต.ค.คล้ายวันสวรรคต ร.9 และวันออกพรรษ) 12 - 19 ต.ค.62,(13 ต.ค.คล้ายวันสวรรคต ร.9 และ วันออกพรรษ ) 19 - 26 ต.ค.62,(23 ต.ค.วันปิยมหาราช) 23 - 30 ต.ค.62,(23 ต.ค. วันปิยมหาราช) 02 - 09 พ.ย.62, 16 - 23 พ.ย.62, 03 - 10 ธ.ค.62,(05 ธ.ค.วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 /10 ธ.ค.วันรัฐธรรมนูญ) 09 - 16 ธ.ค.62,(10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ) 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563 (31 ธ.ค.วันสิ้นปี / 01 ม.ค.วันขึ้นปีใหม่) 28 ธ.ค.- 04 ม.ค.63 (31 ธ.ค.วันสิ้นปี/01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

น้ำพุเกฟิอ้อน จัตุรัสอามาเลียนบอร์ก นอร์เวย์: นั่งรถไฟสายโรแมนติกเมืองฟลัม ล่องเรือซองน์ฟยอร์ดSogne Fjord ออสโล สต็อกโฮล์ม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าช้อปปิ้ง!!ถนนคาร์ลฮันส์เกท ย่านเซอเกิลสแควร์ พิเศษ ! นอนบนเรือ DFDSสแกนดิเนเวียนซีเวย์ 1 คืน (INSIDE CABIN) เพื่อให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเรือ

Read More

มิถุนายน-สิงหาคม 2562

11-18 มิถุนายน 2562, 10-17 กรกฏาคม 2562,10-17 สิงหาคม 2562,10-17 สิงหาคม 2562

ออสโล อัลต้า ฮอนนิ่งสแวค พระอาทิตย์เที่ยงคืน ฮอนนิ่งสแวค อัลต้า ออสโล โคเปนเฮเกน เรือ DFDS เรือ DFDS นูฮาวน์ ชมเมือง โคเปนเฮเกน ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม สถานที่รับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล สัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก Flamsbana เต็มอิ่มกับบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด ถ่ายรูปกับเงือกน้อย สัญลักษณ์ของเมืองกรุงโคเปนเฮเกน ***ล่องเรือสำราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)***

Read More

กันยายน-ธันวาคม 2562

13 - 20 ก.ย.62, 27 ก.ย. - 04 ต.ค.62, 11 - 18ต.ค.62,(13 ต.ค.คล้ายวันสวรรคต ร.9 และ ) 18 - 25ต.ค.62,(23 ต.ค. วันปิยมหาราช) 15 - 22 พ.ย.62,29 พ.ย. - 06 ธ.ค.62,(05 ธ.ค.วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร. 9)

เดนมาร์ก :น้ำพุเกฟิอ้อน จัตุรัสอามาเลียนบอร์ก นอร์เวย์: นั่งรถไฟสายโรแมนติกเมืองฟลัม ล่องเรือซองน์ฟยอร์ดSogne Fjord ออสโล ชมเมืองสวีเดน :สต็อกโฮล์ม ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซ่าช้อปปิ้ง!!ถนนคาร์ลฮันส์เกท ย่านเซอเกิลสแควร์ พิเศษ ! นอนบนเรือ DFDSสแกนดิเนเวียนซีเวย์ 1 คืน (INSIDE CABIN) เพื่อให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเรือ

Read More

มิถุนายน – ธันวาคม 2562

14 - 21 พ.ค.62,21 -28 มิ.ย.62,16 -23 ส.ค.62,1-8,13-20,19-26 ก.ย.62,4-11,17-24 ต.ค.62,8-15,22-29 พ.ย.62,3-10 ธ.ค.62,

ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม สถานที่รับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล สัมผัสประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟสายโรแมนติก เต็มอิ่มกับบรรยากาศล่องเรือชมความงามของซองฟยอร์ด ถ่ายรูปกับเงือกน้อย สัญลักษณ์ของเมืองกรุงโคเปนเฮเกน ***ล่องเรือสำราญ DFDS (ห้องพักแบบ SEA VIEW)***

Read More

ตุลาคม – ธันวาคม 2562

24-30 ต.ค.62,10-16 พ.ย.62,24-30 พ.ย.62, 1-7 ธ.ค.62

นำท่านบินสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย 3 เมืองหลวง ชมศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม (City Hall) สถานที่รับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ถ่ายรูปกับเงือกน้อย (Little Mermaid) สัญลักษณ์ของเมืองกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) เข้าชมอุทยานแห่งชาติฟรอกเนอร์ (Frognor Park) ที่เมืองออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ (Norway) ล่องเรือสำราญ DFDS

Read More

Company Details

Okholidayservice CO.,LTD. 169/203ซอย บุญอยู่ สามเสนใน พญาไท กทม 10400
169/203 soi boonyu samsannai phayathai bkk 10400
phone: 082426662
Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม
Okholidayservice@yahoo.com
http://okholidaytour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05177

Okholidayservice CO.,LTD.

Okholidayservice CO.,LTD. |phone:02 275 9888 |Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม Designed by Okholiday