• Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

รวมโปรโมชั่นทัวร์ยุโรปตะวันออก ปีใหม่ 2562 / 2019 ราคาถูกที่สุด โปรแกรมทัวร์ยุโรป มากมายให้คุณได้เลือก

ทัวร์โปรโมชั่น โปแลนด์, ฮังการี, โรมาเนีย, บัลแกเรีย สโลวัค ทัวร์ยุโรปตะวันออก ทัวร์ยุโรปตะวันออกราคาถูก ทัวร์โปรโมชั่น โปแลนด์, ฮังการี, โรมาเนีย, บัลแกเรีย สโลวัค ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก แพ็คเกจทัวร์ยุโรปตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วย 5 ประเทศ ได้แก่ โปแลนด์, ฮังการี, โรมาเนีย, บัลแกเรีย และ สโลวัค ชมความงามของสถานที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี รวมถึงช่วงเทศกาลและวันหยุดสำคัญ พร้อมการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา ในราคาถูกพิเศษและบริการที่ท่านต้องประทับใจ

กันยายน-ตุลาคม 2562

5-11 กันยายน 2562,11-17 ตุลาคม 2562, 18-24 ตุลาคม 2562

บรัสเซล บรูจน์ เกนท์ โคโลญจน์ ล่องแม่น้ำไรน์ หมู่บ้านกีร์ธอร์น อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม ล่องเรือหลังคากระจก ชมศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS TOWN HALL)ชมมาร์เก็ต สแควร์ (MARKET SQUARE)

Read More

กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562

18-27 ส.ค.62, 6-15 ก.ย. 62, 6-15 , 20-29 ต.ค.62,, 3-12 พ.ย.62,

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) และความยิ่งใหญ่ของปราสาทปราก (Prague castle) เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALK และ ล่องเรือในทะเลสาปฮัลสตัท

Read More

สิงหาคม-ตุลาคม 2562

24 – 30 สิงหาคม 2562, 14 – 20 กันยายน 2562, 19 – 25 ตุลาคม 2562 **วันปิยะมหาราช**

เยอรมัน ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี โอเบอรามาเกา โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานชไตน์ จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ ซาลส์บวร์ก– อุทยานมิราเบลล์ ฮัลสตัทท์ พัสเซา เชสกี้คลุมลอฟ ปราสาทคลุมลอฟ ปราสาทปร๊าก เขตเมืองเก่า สะพานชาร์ลส์ปร๊าก ปราสาทบราติสลาวา บูดาเปสต์ มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น ฮีโร่ สแควร์ คาสเซิ่ล ฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมน ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ ช้อปปิ้ง Outlet Parndorf เวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์

Read More

กันยายน-ตุลาคม 2562

07 - 12 กันยายน 2562,26 - 31 ตุลาคม 2562 Eastern Europe ยุโรปตะวันตก เนเธอแลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม

สัมผัสวิถีชีวิคความเป็นอยู่ของชาวดัตช์ที่ "หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์" เยี่ยมเมืองที่เล็กที่สุดในทวีปยุโรป "เมืองลักเซมเบิร์ก" ชมมรดกโลกสีลูกกวาดที่ "เมืองบรูจจ์" และ จัตุรัสที่ได้รับขนานนามว่าใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป "จัตุรัสกรองด์ปลาซ"

Read More

กรกฎาคม – ธันวาคม 62

22-31 ก.ค.62,1-10 ส.ค.62,5-14,12-21 ก.ย.62,3-12 ต.ค.62,31 ต.ค.–9 พ.ย.62,7-16 พ.ย.62,30 พ.ย.–9 ธ.ค.62,2-11 ธ.ค.62,26 ธ.ค.62–4 ม.ค.63

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY WALKที่เมืองฮัลสตัทและชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี

Read More

กันยายน – พฤศจิกายน 2562

23 ก.ย. -2 ต.ค.62, 29 ต.ค. -7 พ.ย.62, 3 -12 พ.ย.62, 24 พ.ย. – 3 ธ.ค.62,

พระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ เข้าชมเหมืองเกลือและล่องเรือที่ฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก และความยิ่งใหญ่ของปราสาทปราก เข้าชมโบสถ์โครงกระดูกที่เมืองคุทนา ฮอรา

Read More

กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562

03-13 ก.ค.62, 10-20 ส.ค.62,07-17 ก.ย.62,05-15,12-22,16-26 ต.ค. 62,26 ต.ค.– 5พ.ย.62, 02-12 พ.ย.62,30 พ.ย. –10ธ.ค. 62, 7-17 ธ.ค.62

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท(Hallstatt)เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เดินเล่นบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค ที่เวนิส ถ่ายรูปกับหอเอนปิซ่า สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ตื่นตากับมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) พิชิตยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป

Read More

สิงหาคม-ตุลาคม 2562

09-16 สิงหาคม 2562,(12 ส.ค.วันแม่แห่งชาติ/15 ส.ค.วันสารทจีน),30 ส.ค.-06 ก.ย.62,14-21 กันยายน 2562,28 ก.ย.- 05 ต.ค.,62,11-18 ตุลาคม 2562,(13 ต.ค.คล้ายวันสวรรคต ร.9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย)

เมืองโฮเฮ็นชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทโฮเฮ็นชวานเกา เมืองการ์มิช พาร์เท่นเคียเช่น สถานีรถไฟไอบ์เซ่ ขึ้นสู่ยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ สถานีกระเช้าไฟฟ้าซุกสปิตเซ่ สถานีไอบ์เซ่ โดยกระเช้าไฟฟ้าเกรเชอร์ เมืองมิทเท่นวาลด์ พิพิธภัณฑ์ไวโอลิน โบสถ์คาธอลิคสีชมพูเมืองมิทเท่นวาลด์ เมืองอินส์บรูค ถนนมาเรียเทเรซ่า หอคอยประจำเมือง เสาอันนาเซาเลอ หลังคาทองคำ

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

22-30 ก.ค. 62,05-13 ส.ค.62,03-11,17-25 ก.ย.62, 02-10, 16-24 ต.ค.62,

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา เข้าชมความสวยงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้คงบรรยากาศของเมืองโบราณ จนได้รับสมญานามว่า “Little Venice” เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น เพื่อชม น้ำตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวเมืองยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ลูเซิร์น (Luzerrn) ** พิชิต 2 เขา ยอดเขาริกิ และ ยอดเขาจุงฟราวด์ **

Read More

กันยายน – ธันวาคม 62

9-17 ก.ย. 62, 21-29 ต.ค. 62, 25 พ.ย. – 3 ธ.ค. 62, 23-31 ธ.ค. 62

ชื่นชมกับความงามของพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว ชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา ชมจัตุรัสมาเรียนพลาสท์ จุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค (Munich) ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ ที่สูงที่สุดในเยอรมนี ชมน้ำตกไรน์ (Rhein fall) ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป เที่ยวลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์

Read More

พฤศจิกายน 2562-มกราคม 2563

09 - 16 พฤศจิกายน 2562, 03 - 10 ธันวาคม 2562,(05 ธ.ค. วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ), 27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563,(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่), 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. 2563 (31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่),

สัมผัสความงามแสนโรแมนติกที่ใครต่างใฝ่ฝันถึง ที่ "หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัก" ชมเมืองแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ได้รับขนานนามว่า "ไข่มุกโบฮีเมียน" ที่ "เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ"

Read More

มิถุนายน-พฤศจิกายน 2562

4-10 มิ.ย.62,24-30 ก.ย.62,7-13 ต.ค.62,14-20 ต.ค.62,28 ต.ค.–3 พ.ย.62

ถ่ายรูปกับหอไอเฟลสัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris) เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ที่สวยงานและยิ่งใหญ่ เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ ชมกรุงลักเซมเบิร์ก นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์ ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม เมืองแห่งเสรีภาพ *** เมนูพิเศษ.... ขาหมูเยอรมัน***

Read More

มิถุนายน – พฤศจิกายน 2562

10-18 มิ.ย.62, 23 ก.ย. -1 ต.ค.62, 7-15 , 21-29 ต.ค.62, 4-12 พ.ย.62,

เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ อันวิจิตรตราการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก ซึ่งจะทำให้คุณหลงรักแบบไม่รู้ลืม เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี เข้าชม 2 ปราสาทดังแห่งแคว้นบาวาเรีย ปราสาทโฮเฮนชวานเกาและ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เดินเล่นที่หมู่บ้านฮัลสตัท (Hallstatt)

Read More

กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562

26 ก.ค.- 04 ส.ค.62, 09-18 ส.ค.62, 01-10 ก.ย.62, 06-15 ต.ค.62, 01-10 พ.ย.62,

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์ของฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี ทั้งล่องเรือทะเลสาบ และ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิว SKY

Read More

เมษายน-มิถุนายน 2562

6-15 เม.ย.62,7-16 เม.ย.62,2-11 พ.ค.,24 พ.ค.-2 มิ.ย.62,7-16,21-30 มิ.ย.62

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา ล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อเพื่อชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการี สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เต็มอิ่มกับธรรมชาติ ที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt)

Read More

กรกฎาคม – พฤศจิกายน 2562

11-20 ก.ค.62,1-10,8-17,22-31 ส.ค.62, 29 ส.ค. -7 ก.ย.62,1-10,5-14,12-21,19-28 ก.ย.62,10-19,13-22,17-26 ต.ค.62,01-10,15-24,22 พ.ย.-01 ธ.ค.62,29 พ.ย.-08 ธ.ค.62,

ชมพระราชวังเชินบรุนน์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) เข้าชมเหมืองเกลือและล่องเรือที่ฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) และความยิ่งใหญ่ของปราสาทปราก (Prague castle) เข้าชมโบสถ์โครงกระดูกที่เมืองคุทนา ฮอรา

Read More

พฤศจิกายน 2562-มกราคม 2563

02 - 07 พฤศจิกายน 2562,21 - 26 ธันวาคม 2562,28 ธ.ค. - 02 ม.ค.63,(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่),30 ธ.ค. - 04 ม.ค.63,(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)

สัมผัสความสวยงามแสนโรแมนติกที่ใครก็ต่างใฝ่ฝันถึงที่ "หมู่บ้านอัลสตัก" ชมเมืองโบราณแห่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ที่ได้รับขนานนามว่า "ไข่มุกแห่งโบฮีเมียน" ที่ "เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ"

Read More

Company Details

Okholidayservice CO.,LTD. 169/203ซอย บุญอยู่ สามเสนใน พญาไท กทม 10400
169/203 soi boonyu samsannai phayathai bkk 10400
phone: 082426662
Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม
Okholidayservice@yahoo.com
http://okholidaytour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05177

Okholidayservice CO.,LTD.

Okholidayservice CO.,LTD. |phone:02 275 9888 |Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม Designed by Okholiday