• Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

โปรแกรมทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล

ให้ท่านได้สัมผัสประเทศอินเดีย ได้หลากหลายรูปแบบ แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบนั่ง เรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัยเยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด

ตุลาคม 2562-มกราคม 2563

27 ต.ค-01 พ.ย.62, 10-15 พ.ย. 62 24-29 พ.ย. 62 01-06 ธ.ค. 62 08-13 ธ.ค. 62 05-10 ม.ค. 63 12-17 ม.ค. 63 19-24 ม.ค 63 26-31 ม.ค. 63

ไฮไลท์ทัวร์ ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

Read More

ตุลาคม 2562

25-28 ตุลาคม 2562, 25-28 ตุลาคม 2562, 25-28 ตุลาคม 2562,

ไฮไลท์ทัวร์ ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต ชม บ่อน้ำจันเบารี ซึ่งเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่และลึกที่สุดในอินเดีย ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

Read More

กรกฏาคม-สิงหาคม 2562

13 - 17 กรกฏาคม 2652, 25 - 29 กรกฏาคม 2652, 08 - 12 สิงหาคม 2562

Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม หอคอยหินอ่อนและหินทรายสีแดง “Qutb Minar” หอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในอินเดีย ประตูเมืองอินเดีย (India Gate) สถาปัตยกรรม หินทรายแดง Landmark สำคัญของเมืองเดลี

Read More

พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

23-27 พ.ค 62,13-17 มิ.ย. 62,27-01 ก.ค. 62,11-15 ก.ค. 62,22-26 ส.ค. 62

มืองชัยปุระ หรือที่ทุกคนจะรู้จักกันในชื่อ “นครสีชมพู” พระราชวังสายลม พระราชวังสายน้ำ พระราชวังแอมเบอร์ ฟอร์ท ซิตี้ พาเลช วัดพระพิฆเนศ วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE) ชมาฮาล (TAJ MAHAL)

Read More

ตุลาคม 2562-มกราคม 2563

27-30 ต.ค. 62,01-04 พ.ย. 62,08-11 พ.ย. 62,15-18 พ.ย. 62,22-25 พ.ย. 62,29-02 ธ.ค. 62,06-09 ธ.ค. 62,13-16 ธ.ค. 62 ,20-23 ธ.ค. 62,27-30 ธ.ค. 62,29-01 ม.ค. 63,03-06 ม.ค. 63,10-13 ม.ค. 63,17-20 ม.ค. 63,24-27 ม.ค. 63,31-03 ก.พ.63

เมืองราชคฤห์ เมืองพาราณสี สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์

Read More

มิถุนายน-สิงหาคม 2562

27 มิถุนายน-01 กรกฏาคม 2652, 11-15 กรกฏาคม 2652,, 22 -26 สิงหาคม 2562

พระราชวังสายลม นั่งรถจี๊ปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท พระราชวังกลางน้ CITY PALACE พระพิฆเนศ ชัยปุระ อัครา แชนด์ เบารี อัครา ฟอร์ท ทัช มาฮาล นิวเดลี ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ตลาดจันปาท

Read More

มิถุนายน-สิงหาคม 2562

13-17 มิ.ย. 62,27-01 ก.ค. 62,11-15 ก.ค. 62,22-26 ส.ค. 62

ดดาลาดา มาลิกาวา (Dalada Maligawa Temple) ชม พระเขี้ยวแก้ว (Temple of the Tooth) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว (The Sacred Tooth Relic of the Buddha) พิพิธภัณฑ์อัญมณี (Gem museum) ระบำแคนดี้ (Kandyan dance) วัดถ้ำดัมบุลลา (Dambulla Cave Temple)

Read More

พฤศจิกายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563

เป๋าตุง 04-10 พ.ย.62, เป๋าตุง 25-01 ธ.ค.62, เป๋าตุง 16-22 ธ.ค. 62, เป๋าตุง 30-05 ม.ค.63, เป๋าตุง 13-19 ม.ค.63, เป๋าตุง 27-02 ก.พ.63

หมู่บ้านนางสุชาดา(Sujata Village) แม่น้ำเนรัญชร (Niranjana River)พุทธคยา หรือ วัดมหาโพธิ์(Mahabodhi Temple)เมืองพาราณสี สังเวชนียสถาน สารนาถ ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมความสวยงามของเมืองพาราณสี และ ชมพิธีคงคาอารตี(Ganges Aarti) ลุมพินี (เนปาล) กุสินารา วิหารมายาเทวี (Mayadevi Temple) เสาศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช” หรือ เสาอโศก(Ashokan Pillar)

Read More

กรกฎาคม-สิงหาคม 2562

12 – 17 กรกฎาคม 2562, 25 – 30 กรกฎาคม 2562, 15 – 20 สิงหาคม 2562, 29 ส.ค. – 03 ก.ย.62.

ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold) สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และนำท่านนั่ง กุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลก สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี (The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Read More

สิงหาคม-ธันวาคม 2562

เป๋าตุง 11-14 ส.ค.62, เป๋าตุง 25-28 ส.ค.62, เป๋าตุง 01-04 ก.ย.62, เป๋าตุง 15-18 ก.ย.62, เป๋าตุง 29-02 ต.ค.62

พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) พิเศษ!! ให้ท่านนั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง พระราชวังกลางน้ำ (JAL MAHAL) พระราชวังหลวง (CITY PALACE) ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) แชนด์ เบารี (CHAND BAORI) วัดพระพิฆเนศ (GANESH TEMPLE)

Read More

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

13 – 17 ก.ค.62, 26 – 30 ก.ค.62, 13 – 17 ก.ย.62, 20 – 24 ก.ย.62, 27 ก.ย. – 01 ต.ค.62 04 – 08 ต.ค.62, 11 – 15 ต.ค.62, 18 – 22 ต.ค.62, 20 – 24 ต.ค.62, 25 – 29 ต.ค.62, 08 – 12 พ.ย.62, 15 – 19 พ.ย.62, 22 – 26 พ.ย.62, 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.62 06 – 10 ธ.ค.62, 07 – 11 ธ.ค.62, 13 -17 ธ.ค.62

ดินแดนสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย กุลมาร์ค (Gulmarg) หรือ “แดนทุ่งหญ้าของดอกไม้ (Meadow of Gold) สถานีกุลมาร์ค กอนโดล่า และนำท่านนั่ง กุลมาร์ค กอนโดล่า กระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงที่สุดในโลก สวนโมกุล (Mughal Gardens) หรืออีกหนึ่งฉายาที่ทุกคนรู้จัก “สวรรค์แห่งดอกไม้” เทศกาลดอกทิวลิปอินทิรา คานธี (The Indira Gandhi Memorial Tulip Garden) เทศกาลดอกทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

Read More

Company Details

Okholidayservice CO.,LTD. 169/203ซอย บุญอยู่ สามเสนใน พญาไท กทม 10400
169/203 soi boonyu samsannai phayathai bkk 10400
phone: 082426662
Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม
Okholidayservice@yahoo.com
http://okholidaytour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05177

Okholidayservice CO.,LTD.

Okholidayservice CO.,LTD. |phone:02 275 9888 |Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม Designed by Okholiday