• Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

โปรแกรมทัวร์ตุรกี

ทัวร์ตุรกี ให้ท่านได้สัมผัสและ เที่ยวตุรกี ได้หลากหลายรูปแบบ กับดินแดนอัศจรรย์ที่เป็นจุดบรรจบระหว่าง 2 คาบสมุทรและ 2 ทวีป ยุโรป และ เอเชีย ทำให้ตุรกีมีความหลากหลายทั้งทางด้านสถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม อันยาวนาน เลือกท่องเที่ยวตุรกีไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ ทัวร์ตุรกี ในความต้องการเฉพาะเจาะจงตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่ประเทศตุรกี ในราคาและบริการคุณภาพ

ตุลาคม 2562

04 – 12 ต.ค.62, 05 – 13 ต.ค.62, 06 – 14 ต.ค.62, 10 – 18 ต.ค.62, 13 – 21 ต.ค.62, 14 – 22 ต.ค.62, 15 – 23 ต.ค.62, 16 – 24 ต.ค.62, 21 – 29 ต.ค.62, 22 – 30 ต.ค.62, 25 ต.ค. – 02 พ.ย.62 26 ต.ค. – 03 พ.ย.62 27 ต.ค. – 04 พ.ย.62

เที่ยวชมไร่องุ่นเก็บชิมได้สดสดจากสวน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม

Read More

กันยายน – ธันวาคม 2562

01-10,11-20,24 ก.ย.-03 ต.ค.62, 01-10,14-23,29 ต.ค.-07 พ.ย.62, 03-11,11-20,24 พ.ย.-03 ธ.ค.62, 10-19,15-24 ธ.ค.62, 22 – 31 ธ.ค.62,

ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) พักโรงแรม 5 ดาว มาตราฐานตุรกี (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดน ภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

Read More

กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

เป๋าตุง 03-10 ก.ค.62, เป๋าตุง 10-17 ก.ค.62, เป๋าตุง 07-14 ส.ค.62, เป๋าตุง 14-21 ส.ค.62, เป๋าตุง 04-11 ก.ย.62, เป๋าตุง 11-18 ก.ย.62, เป๋าตุง 18-25 ก.ย.62, เป๋าตุง 25-02 ต.ค.62, เป๋าตุง 02-09 ต.ค.62, เป๋าตุง 23-30 ต.ค.62, เป๋าตุง 30-06 พ.ย.62, เป๋าตุง 06-13 พ.ย.62, เป๋าตุง 13-20 พ.ย.62, เป๋าตุง 20-27 พ.ย.62, เป๋าตุง 27-04 ธ.ค.62, เป๋าตุง 11-18 ธ.ค.62, เป๋าตุง 18-25 ธ.ค.63

ชานัคคาเล่ นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด ชมเมืองโบราณทรอย เมืองอิสเมียร์ โรงงานผลิตเสื้อหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี คุชาดาสึ เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ เมืองคอนย่า สถานีคาราวาน พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าเมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย่

Read More

มิถุนายน -ตุลาคม 2562

12-19 ก.ค.62, 27 ก.ค.-03 ส.ค. 04-11 ต.ค.62, 11-18 ต.ค.62, 18-25 ต.ค.62, 19-26 ต.ค.62,

ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกียม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส พักโรงแรมระดับ 4+5 ดาว ตลอดการเดินทาง สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

Read More

มิถุนายน-กันยายน 2562

07 - 15 มิ.ย.62, 14 - 22 มิ.ย.62, 21 - 29 มิ.ย.62, 05 – 13 ก.ค.62, 11 – 19 ก.ค.62, 12 – 20 ก.ค.62, 25 ก.ค. - 02 ส.ค.62, 26 ก.ค. - 03 ส.ค.62, 08 – 16 ส.ค.62, 09 – 17 ส.ค.62, 23 – 31 ส.ค.62, 30 ส.ค. – 07 ก.ย.62,13 - 21 ก.ย.62, 20 – 28 ก.ย.62, 27 ก.ย. – 05 ต.ค. 2562

อังการ่า สุสานอตาเติร์ก คัปปาโดเกีย ระบำ Belly Dance นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม เซรามิค เครื่องประดับ คอนย่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ร้านเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส ชานัคคาเล่

Read More

มิถุนายน – สิงหาคม 62

25 มิ.ย.-04 ก.ค.62,02-11 ก.ค.62,09-18 ก.ค.62,16-25 ก.ค.62,23 ก.ค.-01 ส.ค.62,06-15 ส.ค.62,13-22 ส.ค.62,20-29 ส.ค.62,27 ส.ค.-05 ก.ย.62

เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดน 2 ทวีป เข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray) ที่มีขนาดใหญ่ในนครอิสตันบูล ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับ ปามุคคาเล (Pamukkale) ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (Lavender) พักโรงแรม 5 ดาว มาตราฐานตุรกี (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappado

Read More

มิถุนายน-ธันวาคม 2562

เป๋าตุง 04-11 มิ.ย.62, เป๋าตุง 19-26 มิ.ย.62, เป๋าตุง 09-16 ส.ค.62, เป๋าตุง 23-30 ส.ค.62, เป๋าตุง 12-19 ก.ย.62, เป๋าตุง 09-16 ต.ค.62, เป๋าตุง 14-21 พ.ย.62, เป๋าตุง 28-05 ธ.ค.62, เป๋าตุง 18-25 ธ.ค.62

ชานัคคาเล่ นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด ชมเมืองโบราณทรอย เมืองอิสเมียร์ โรงงานผลิตเสื้อหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี คุชาดาสึ เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

06-13 มิ.ย.62, 20-27 มิ.ย.62, 27 มิ.ย.-04 ก.ค.62, 28 มิ.ย.-05 ก.ค.62, 29 มิ.ย.-06 ก.ค.62, 04-11 ก.ค.62, 05-12 ก.ค.62, 11-18 ก.ค.62, 25 ก.ค.-01 ส.ค.62, 14-21 ก.ค.62, 21-28 ก.ค.62, 26 ก.ค.-02 ส.ค.62, 10-17 ส.ค.62, 11-18 ส.ค.62, 20-27 ก.ย.62, 05-12 ต.ค.62, 11-18 ต.ค.62, 14-21 ต.ค.62, 16-23 ต.ค.62, 20-27 ต.ค.62,

เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ เมืองชานัคคาเล่ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ TURKISH DELIGHT เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส

Read More

ตุลาคม 2562

03-10 ต.ค. 62, 04-11 ต.ค. 62, 05-12 ต.ค. 62, 10-17 ต.ค. 62, 11-18 ต.ค. 62, 12-19 ต.ค. 62, 17-24 ต.ค. 62, 18-25 ต.ค. 62, 19-26 ต.ค. 62,

อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองเปอร์กามัม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ TURKISH DELIGHT เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ เมืองอังการ่า ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์มาร์เก็ต

Read More

มิถุนายน-สิงหาคม 2562

29 พ.ค.- 06 มิ.ย. 62, 12 - 20 มิ.ย. 62, 26 มิ.ย.- 04 ก.ค. 62, 10 - 18 ก.ค.62, 24 ก.ค.- 01 ส.ค 62, 07 - 15 ส.ค.62, 21 - 29 ส.ค.62,

อิสตันบูล(ตุรกี) ม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองเซสมี เวนิสแห่งตุรกี เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองคูซาดาซี ร้านเครื่องหนัง ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราม่า หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานพรม เซรามิค เครื่องประดับ เมืองอังการ่า อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส BLUE MOSQUE วิหารฮาเจีย โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน สไปซ์ มาเก็ต

Read More

มิถุนายน – ตุลาคม 2562

20-29,27 มิ.ย.-06 ก.ค.62,06-15,11-20,25 ก.ค.-03 ส.ค. 62,08-17 ส.ค. 62, 12-21, 19-28, 26 ก.ย.-05 ต.ค. 62,26 ต.ค.-04 พ.ย.62,

เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเยือนเมืองโบราณเอเฟซุส มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์

Read More

มิถุนายน – ตุลาคม 2562

20-29,27 มิ.ย.-06 ก.ค.62,06-15,11-20,25 ก.ค.-03 ส.ค. 62,08-17 ส.ค. 62, 12-21, 19-28, 26 ก.ย.-05 ต.ค. 62,26 ต.ค.-04 พ.ย.62,

เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณเยือนเมืองโบราณเอเฟซุส มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

0 06-13 มิ.ย. 62, 20-27 มิ.ย. 62, 27 มิ.ย.-04 ก.ค. 62, 29 มิ.ย.-06 ก.ค. 62, 04-11 ก.ค. 62, 05-12 ก.ค. 62, 11-18 ก.ค. 62, 25 ก.ค.-01 ส.ค. 62, ไฟล์ทขาไป TK65 BKK-IST 22.50-05.45+1 ไฟล์ทขากลับ TK68 IST-BKK 01.25-15.00 14-21 ก.ค. 62, 21-28 ก.ค. 62, 26 ก.ค.-02 ส.ค. 62, 10-17 ส.ค. 62, 11-18 ส.ค. 62, 20-27 ก.ย. 62, 05-12 ต.ค. 62, 11-18 ต.ค. 62, 14-21 ต.ค. 62, 16-23 ต.ค. 62, 20-27 ต.ค. 62,

ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกียม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส

Read More

มิถุนายน-สิงหาคม 2562

01-08 มิ.ย.62, 08-15 มิ.ย.62, 15-22 มิ.ย.62, 17-24 มิ.ย.62, 22-29 มิ.ย.62, 29 มิ.ย.-06 ก.ค.62, 26 ก.ค.-02 ส.ค.62,

ชื่นชมความงามของธรรมชาติในรูปแบบ Bird eye view ณ เมืองคัปปาโดเกียม้าไม้เมืองทรอย ชานัคคาเล่ นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี เมืองคูซาดาซี ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส สุดชิค!!!! พักโรมแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย

Read More

มิถุนายน-สิงหาคม 2562

27 พ.ค. – 03 มิ.ย.62, 06 – 13 มิ.ย.62, 13 – 20 มิ.ย.62, 20 – 27 มิ.ย.62, 27 มิ.ย. – 04 ก.ค.62, 04 – 11 ก.ค.62, 11 – 18 ก.ค.62, 14 – 21 ก.ค.62, 26 ก.ค. – 02 ส.ค.62, 08 – 15 ส.ค.62,

ไม่ย้อนเส้นทาง เข้าอังการ่า ออกอิสตันบูล อังการ่า สุสานอตาเติร์ก คัปปาโดเกีย ระบำ Belly Dance นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม เซรามิค เครื่องประดับ คอนย่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ร้านเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส ชานัคคาเล่

Read More

กรกฎาคม-สิงหาคม 2562

05 – 13 ก.ค.62, 06 – 14 ก.ค.62, 07 – 15 ก.ค.62, 09 – 17 ก.ค.62, 11 – 19 ก.ค.62, 16 – 24 ก.ค.62, 21 – 29 ก.ค.62, 27 ก.ค. – 04 ส.ค.62, 02 – 10 ส.ค.62, 03 – 11 ส.ค.62, 04 – 12 ส.ค.62, 09 – 17 ส.ค.62,

บินตรงลงอิสตันบูล ลั๊ลลาในทุ่งดอกลาเวนเดอร์ พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กามัม ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม เที่ยวชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย

Read More

สิงหาคม-ตุลาคม

27 ส.ค. 62 - 04 ก.ย.62, 10 ก.ย. 62 - 18 ก.ย.62, 02 ต.ค. 62 - 10 ต.ค.62

ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอเชีย เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

Read More

พฤษภาคม-ธันวาคม 2562

26 พ.ค.-03 มิ.ย.62, 21-29 ก.ย.62, 05-13 ต.ค.62, 12-20 ต.ค.62, 19-27 ต.ค.62, 26 ต.ค.-03 พ.ค.62, 09-17 พ.ย.62, 16-24 พ.ย.62, 30 พ.ย.-08 ธ.ค.62,

เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองคูซาดาซึ ร้านขนมTURKISH DELIGHT เมืองเปอร์กามัม วิหารเทพีอาร์เทมิส โบราณเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารีเมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียรา โพลิสเมืองคอนย่า สวนผีเสื้อหรือ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า

Read More

สิงหาคม-ตุลาคม 2562

09 – 16 ส.ค.62, 16 – 23 ส.ค.62, 23 – 30 ส.ค.62, 30 ส.ค. – 06 ก.ย. 62 06 -13 ก.ย.62, 13 – 20 ก.ย.62, 20 – 27 ก.ย.62, 27 ก.ย. – 04 ต.ค. 62 04 – 11 ต.ค.62, 11 – 18 ต.ค.62, 18 – 25 ต.ค.62

คัปปาโดเกีย ระบำ Belly Dance นครใต้ดิน พิพิทธภัณฑ์เกอราเม่ โรงงานพรม เซรามิค เครื่องประดับ คอนย่า ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ร้านเครื่องหนัง เมืองคูซาดาซี ม้าไม้เมืองทรอย นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม อะโครโปลิส ชานัคคาเล่

Read More

สิงหาคม-กันยายน 2562

11 – 19 ส.ค.62, 16 – 24 ส.ค.62, 17 – 25 ส.ค.62, 18 – 26 ส.ค.62, 23 – 31 ส.ค.62, 24 ส.ค. – 01 ก.ย. 62, 25 ส.ค. – 02 ก.ย. 62, 30 ส.ค. – 07 ก.ย. 62, 31 ส.ค. – 08 ก.ย. 62, 01 – 09ก.ย.62, 06 – 14ก.ย.62, 07 – 15ก.ย.62, 08 – 16ก.ย.62, 13 – 21ก.ย.62, 14 – 22ก.ย.62, 15 – 23ก.ย.62, 21 – 29ก.ย.62, 27 ก.ย. – 05 ต.ค. 62, 28 ก.ย. – 06 ต.ค. 62, 29 ก.ย. – 07 ต.ค. 62,

เมืองอังการ่า เมืองคัปปาโดเจีย เมืองใต้ดิน เมืองเกอราเม่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิก โรงงานเครื่องประดับ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เมืองอิชเมียร์

Read More

สิงหาคม-กันยายน 2562

15 ส.ค. 62 - 24 ส.ค.62, 22 ส.ค.62 - 31 ส.ค.62, 29 ส.ค.62 - 07 ก.ย.62

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ (Lavender) เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์

Read More

สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562

08-15 ส.ค. 62,09-16 ต.ค. 62,22-29 พ.ย. 62

เมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ เมืองคอนย่า สถานีคาราวาน พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่าเมืองปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย โรงงานผลิตเสื้อหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส เมืองไอวาลิค เมืองอิสตันบูล หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

20-28 มิ.ย.62, 11-19 ก.ค.62, 25 ก.ค.-02 ส.ค.62, 08-16 ส.ค.62, 26 ก.ย.-04 ต.ค.62, 10-18 ต.ค.62, 17-25 ต.ค.62,

เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เมืองชานัคคาเล่ เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองเมืองทรอย-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ ร้านขนม TURKISH DELIGHT เมืองคูซาดาซึ เมืองคูซาดาซึ เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส เมืองปามุคคาเล่ เมืองปามุคคาเล่ เมืองคอนย่าทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (เฉพาะเดือนกรกฎาคมเดือนเดียวเท่านั้น) พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า คัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง

Read More

Company Details

Okholidayservice CO.,LTD. 169/203ซอย บุญอยู่ สามเสนใน พญาไท กทม 10400
169/203 soi boonyu samsannai phayathai bkk 10400
phone: 082426662
Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม
Okholidayservice@yahoo.com
http://okholidaytour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05177

Okholidayservice CO.,LTD.

Okholidayservice CO.,LTD. |phone:02 275 9888 |Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม Designed by Okholiday