• Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

โปรแกรมทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง ทัวร์จีนราคาถูก โปรแกรมทัวร์กุ้ยหลิน โชว์ DREAM LIKE LIJIANG

เขาเหยาซาน เขางวงช้าง(เซียงปีซาน) ถ้ำขลุ่ยอ้อ ถ้ำธารน้ำแข็ง ถ้ำเงิน ทะเลสาบซีหูกุ้ยหลิน เมืองลับแล แม่น้ำหลีเจียง สวนสนุกเมอร์รี่แลนด์ หมู่บ้านเย้าแดง หยางซั่ว หลงเซิ่น เจดีย์เงินเจดีย์ทอง ถ้ำวังสวรรค์ (เทียนกง) Impression Liu Sanjie DREAM LIKE LIJIANG

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

07-12 มิ.ย.62, 21-26 มิ.ย.62, 18-23 ก.ค.62, 16-21 ส.ค.62, 30 ส.ค.-04 ก.ย.62, 12-17 ก.ย.62, 13-18 ก.ย.62, 18-23 ต.ค.62, 25-30 ต.ค.62,

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ ชม นาขั้นบันไดที่หมู่บ้านหลงจี๋ เมืองหลงเซิ่น วัฒนาธรรมการทำนาที่สืบทอดมานับพันปี ถ้ำเงิน เป็นถ้ำที่งดงามที่สุด ชมหินงอกหินย้อยและม่านหิน ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สวยงามไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน นั่งกระเช้าชมวิวเมืองกุ้ยหลิน บนยอดเขาเหยาซาน พักโรงแรมระดับ 5 ดาวในเมืองกุ้ยหลิน เมนูพิเศษ ขาหมูร่ำรวย/เป็ดย่างปักกิ่ง/ปลาตุ๋นเบียร์/เผือกคริสตัล

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

21-26 มิ.ย.62, 12-17 ก.ค.62, 02-07 ส.ค.62, 27 ก.ย.-02 ต.ค.62, 17-22 ต.ค.62,

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ เขาล่างซาน ภูเขาหินทรายที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองจีนตอนใต้ จุดวิวที่สวยที่สุดของแม่น้ำลี่เจียง บนเขาเซียงกง ล่องแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สวยงามไหลเรื่อยเลาะไปตามขุนเขาใหญ่น้อยนับพัน ชมโชว์ดรีมไลค์ลี่เจียง โชว์ที่ผสมผสานระหว่างบลัเลย์กับกายกรรมเข้าด้วยกัน พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

26-30 มิ.ย.62, 07-11 ส.ค.62, 04-08 ก.ย.62, 30 ต.ค.-03 พ.ย.62,

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่ลงร้านช้อปฯ พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ทุกคืน ชมความงดงามของสวนชวนซาน สวนโบราณที่ขึ้นชื่อของเมืองกุ้ยหลิน ชม เขาฝูโปว ซึ่งได้รวบรวมพระที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถังและซ่ง ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ชมทิวทัศน์ที่สวยงาม อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองหยางซั่ว ณ ถนนฝรั่ง

Read More

มิถุนายน-กันยายน 2562

12-17 มิ.ย.62, 26 มิ.ย.62-01 ก.ค.62, 17-22 ก.ค.62, 31 ก.ค.62-05 ส.ค.62, 14-19 ส.ค.62, 28 ส.ค.62 -02 ก.ย.62, 11-16 ก.ย.62,

จีน-กวางเจา-นั่งรถไฟความเร็วสูง-กุ้ยหลิน-เขางวงช้าง-เมืองจำลองซ่ง-หยางซั่ว-ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย)-เขาเซียงกง-วัดเหนินเหยิน-เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ไม่ขึ้นเจดีย์)-หมู่บ้านหลู่เจียชุน เมนูพิเศษ !! สุกี้เห็ด ปลาตุ๋นเบียร์ เผือกอบน้ำผึ้ง

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

05 – 09 มิ.ย.62, 19 – 23 มิ.ย.62, 10 – 14 ก.ค.62, 17 – 21 ก.ค.62, 21 – 25 สิงหา 62, 11 – 15 ก.ย.62, 25 – 29 ก.ย.62, 09 – 13 ต.ค.62, 23 – 27 ต.ค.62,

กุ้ยหลิน เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) ร้านหยก สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) ร้านบัวหิมะ เขาเซียงกง เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา กุ้ยหลิน ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน ที่สุด !! กุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นพิภพ นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ชมวิวสายน้ำและขุนเขาเชียงกง ล่องแพแม่น้ำหลี่เจียง

Read More

มิถุนายน-กันยายน 2562

6-10 มิถุนายน 2562, 31 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2562, 15-19 สิงหาคม 2562, 28 สิงหาคม-1กันยายน 2562,

ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น...นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย) ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง , ปลาอบเบียร์ , เผือกอบน้ำผึ้ง ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ชมโชว์ MIRAGE ถ้ำขลุ่ยอ้อ หยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง หยางซั่ว เขาเซียงกง ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปี อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

17 – 22 พฤษภา 62,13 – 18 มิถุนา 62,. 27 มิ.ย. – 02 ก.ค.62,08 – 13 สิงหา 62, 22 – 27 สิงหา 62, 05 – 10 กันยา 62, 19 – 24 กันยา 62, 11 – 16 ตุลา 62

เขาเหยาซาน สวนฉวนซาน ถ้ำทะลุ โชว์ MARAGE GUILIN นาขั้นบันไดหลงจี๋ หมู่บ้านซาวจ้วง เขาวงช้าง เขาเซียงกง -ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง ศาลาเซียวเหยา เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

18-22 กันยายน 2562, 11-15 ตุลาคม 2562, 16-20 ตุลาคม 2562,

ทั ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น...นาขั้นบันไดหลงจี๋(นั่งกระเช้าขึ้น-ลง) พักบนเขา ไฮไลท์ช่วงนาข้าวสีทอง ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ... เป็ดปักกิ่ง , ปลาอบเบียร์ , เผือกอบน้ำผึ้ง ทัวร์จีน ทัวร์กุ้ยหลิน ทัวร์หลงเซิ่น นาขั้นบันไดหลงจี๋ (รวมกระเช้าขึ้น+ลง) ผ่านชมหมู่บ้านชาวจ้วง ชมโชว์ MIRAGE ถ้ำขลุ่ยอ้อ หยางซั่ว ล่องเรือแพไม้ไผ่ชมแม่น้ำหลีเจียง(ล่องครึ่งสาย) อิสระช้อปปิ้งถนนฝรั่ง โชว์หลิวซานเจี่ย เขาเซียงกง ประตูโบราณกูหนานเหมิน ต้นไทรพันปี อิสระช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน เจดีย์เงินและเจดีย์ทอง(ชมด้านนอก)

Read More

Company Details

Okholidayservice CO.,LTD. 169/203ซอย บุญอยู่ สามเสนใน พญาไท กทม 10400
169/203 soi boonyu samsannai phayathai bkk 10400
phone: 082426662
Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม
Okholidayservice@yahoo.com
http://okholidaytour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05177

Okholidayservice CO.,LTD.

Okholidayservice CO.,LTD. |phone:02 275 9888 |Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม Designed by Okholiday