• Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

โปรแกรม คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ราคาประหยัดสุดคุ้ม

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก นครคุนหมิง เมืองต้าหลี่ หมู่บ้านซีโจว วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย เจดีย์ 3 องค์ เมืองจงเตี้ยน “แชงกรีล่า” โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง เมืองโบราณแชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน วัดลามะซงจ้านหลิน เมืองโบราณลี่เจียง เขาหิมะมังกรหยก ชม IMPRESSION LIJIANG อุทยานน้ำหยก สวนสาธารณะเหยหลงถาน เมืองต้าหลี่ เมืองคุนหมิง ตำหนักทองจินเตี้ยน ดหยวนทง

มิถุนายน-ธันวาคม 2562

20 – 25 มิ.ย.62, 27 มิ.ย. – 02 ก.ค.62, 11 – 16 ก.ค.62, 12 – 17 ก.ค.62, 18 – 23 ก.ค.62, 25 – 30 ก.ค.62, 01 – 06 ส.ค.62, 07 – 12 ส.ค.62, 08 – 13 ส.ค.62, 15 – 20 ส.ค.62, 22 – 27 ส.ค.62, 29 ส.ค. – 03 ก.ย.62, 05 – 10 ก.ย.62, 19 – 24 ก.ย.62, 26 ก.ย. – 01 ต.ค.62, 11 – 16 ต.ค.62, 12 – 17 ต.ค.62, 17 – 22 ต.ค.62, 18 – 23 ต.ค.62, 19 – 24 ต.ค.62, 25 – 30 ต.ค.62, 26 – 31 ต.ค.62, 07 – 12 พ.ย.62, 08 – 13 พ.ย.62, 14 – 19 พ.ย.62, 15 – 20 พ.ย.62, 21 – 26 พ.ย.62, 22 – 27 พ.ย.62, 28 พ.ย. – 03 ธ.ค.62, 05 – 10 ธ.ค.62, 06 – 11 ธ.ค.62, 07 – 12 ธ.ค.62, 19 – 24 ธ.ค.62, 26 – 31 ธ.ค.62, 28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค.63, 29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค.62,

นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ภูเขาหิมะมังกรหยก เมนูเด็ด!! สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ดไก่ดำ พิเศษ!! ชมโชว์กลางแจ้ง IMPRESSION LIJIANGไฮไลท์ทัวร์ เจดีย์สามองค์แห่งวัดฉงเซิ่น โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระดจน วัดโปตาลาน้อย สระน้ำมังกรดำ อุทยานน้ำหยก

Read More

กันยายน-ตุลาคม 2562

8 -16 กันยายน 2562, 13 - 21 ตุลาคม 2562, 20 -28 ตุลาคม 2562, ทัวร์เส้นทางสายไหม...หลานโจว จางเย่ ตุนหวง ถู่หลู่ฟาน อูหลู่มู่ฉี

เฉิงตู หลานโจว เขื่อนหลิวเจียเสีย วัดปิ่งหลิงซื่อ อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง สะพานเหล็กแห่งแรกของแม่น้ำเหลือง หลานโจว นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองจางเย่เ ขาสายรุ้งตันเซี๋ย จิ่วเฉวียน สวนสาธารณะจิ่วเฉวียน เจียอวี้กวน กำแพงเมืองจีนด่านเจียอวี้กวน ตุนหวง เนินทรายหมิงซาซาน ขี่อูฐท่องทะเลทราย สระน้ำวงพระจันทร์ ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซาโจว ถ้ำม่อเกาคู ภาพยนต์ 3 มิติ นั่งรถไฟไปเมืองถู่หลู่ฟาน ถู่หลู่ฟาน ภูเขาเปลวไฟ สวนองุ่นผู่เถาโกว บ้านชนเผ่าอุยกูร์ เมืองโบราณเจียวเหอ ระบบชลประทานถู่หลู่ฟาน เจดีย์ซูกงถ่า อูหลู่มู่ฉี ตลาดต้าปาจา เทือกเขาเทียนซาน ล่องเรือทะเลสาบเทียนฉือ

Read More

กรกฎาคม–กันยายน 2562

12 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62 , 26 ก.ค. 62 1 ส.ค. 62 , 9 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 , 23 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62

ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวตามฤดูกาล หาดแดง 1 ปี มี 1 ครั้ง ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เป็ดย่างหยวนเว่ยจาย , ไก่ตุ๋นโสมชาวหม่าน ทัวร์จีน ทัวร์เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง สวนพฤกษศาสตร์ EXPO ถนนจงเจีย ทัวร์เมืองผานจิ่น หาดแดงเป็นสถานที่ชมวิวที่มีชื่อเสียง ทัวร์จี๋หลิน วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง สวนเป่ยซาน จัตุรัสซื่อจี้ ทัวร์ฉางชุน วังปูยี กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก) จัตุรัสวัฒนธรรม

Read More

มิถุนายน -ตุลาคม 2562

26-30 มิ.ย. 62, 24-28 ก.ค. 62, 08-12 ส.ค. 62, 14-18 ส.ค. 62, 28 ส.ค-01 ก.ย. 62, 10-14 ต.ค. 62, 17-21 ต.ค. 62, 19-23 ต.ค. 62,

ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี..เมืองคุนหมิง

Read More

พฤษภาคม-ธันวาคม 2562

4-9 พ.ค.62, 18-23 พ.ค.62, 15-20 มิ.ย.62, 27 ก.ค.-1ส.ค.62, 12-17 ต.ค.62, 19-24 ต.ค.62, 26-31 ต.ค.62, 9-14 พ.ย.62, 23-28 พ.ย.62, 7-12 ธ.ค.62 , 14-19 ธ.ค.62, 21-26 ธ.ค.62, 28 ธ.ค.-2 ม.ค.62,

แชงการีล่า สวรรค์บนดิน เมืองโบราณแชงการีล่า วัดลามะซงจ้านหลิงลี่ คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทง ภูเขาหิมะมังกรหยก ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ลี่เจียง เมืองมรดกโลก โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องแคบเสือกระโจน

Read More

มิถุนายน-กรกฏาคม 2562

01-06 มิ.ย.62, 14-19 มิ.ย.62, 21-26 มิ.ย.62, 12-17 ก.ค.62, 16-21 ก.ค.62, 26-31 ก.ค.62,

สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี..เมืองคุนหมิง พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

26-30 มิ.ย.62, 24-28 ก.ค.62, 08-12 ส.ค.62, 14-18 ส.ค.62, 28 ส.ค-01 ก.ย.62, 10-14 ต.ค.62, 17-21 ต.ค.62, 19-23 ต.ค.62,

ชมความงดงามของภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) ชมโชว์ IMPRESSION LIJIANG สร้างโดยผู้กำกับชื่อดัง จางอวี้โหมว ชมเมืองโบราณลี่เจียง เมืองแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม สัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี..เมืองคุนหมิง

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

01-06 มิ.ย.62, 14-19 มิ.ย.62, 21-26 มิ.ย.62, 12-17 ก.ค.62, 16-21 ก.ค.62, 26-31 ก.ค.62, 02-07 ส.ค.62, 09-14 ส.ค.62, 16-21 ส.ค.62, 23-28 ส.ค.62, 11-16 ต.ค.62, 13-18 ต.ค62, 19-24 ต.ค.62,

พิสัมผัสเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี..เมืองคุนหมิง พิชิต 2 ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมวัดลามะ จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว IMPRESSION LIJIANG ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง นมัสกาพระพุทธชินราช(จำลอง) แห่งวัดหยวนทง

Read More

พฤษภาคม-ธันวาคม 2562

26-29 เม.ย.62, 3-6 พ.ค.62, 10-13 พ.ค.62, 17-20 พ.ค.62, 24-27 พ.ค.62, 31 พ.ค.-3 มิ.ย.62, 14-17 มิ.ย.62, 28 มิ.ย.-1 ก.ค.62, 26-29 ก.ค.62 , 9-12 ส.ค.62, 6-9 ก.ย.62, 13-16 ก.ย.62, 20-23 ก.ย.62, 11-14 ต.ค.62, 18-21 ต.ค.62, 25-28 ต.ค.62, 1-4 พ.ย.62, 8-11 พ.ย.62, 15-18 พ.ย.62, 22-25 พ.ย.62, 29 พ.ย.-2ธ.ค.62, 6-9 ธ.ค.62, 13-16 ธ.ค.62, 20-23 ธ.ค.62,

FD401 ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว 4วัน 2คืน คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง ที่เมืองตงชวน ชมความงาม ถ้ำไซอิ๋ว ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว สูงกว่า 20 เมตร ว้าวว!! สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา สวนน้ำตกคุนหมิง แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุนหมิง ช้อปปิ้งเมืองโบราณกวนตู้ เมนูสุดพิเศษ สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว เมืองถานเตี้ยน 1 คืน, เมืองคุนหมิง 1 คืน

Read More

มิถุนายน-กันยายน 2562

วันที่ 19-26 มิถุนายน 2562,วันที่ 16-23 กันยายน 2562 **เพิ่มพีเรียด**

เฉิงตู เมืองอูหลู่มู่ฉี พิพิธภัณฑ์ซินเจียง สวนหงซาน ตลาดต้าปาจา โชว์ระบำพื้นเมืองซินเกียง อูหลู่มู่ฉี เมืองปู้เอ่อจิน ผ่านชมเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนข่าลาม่ายหลี่ ธารน้ำห้าสี เมืองปู้เอ่อจิน หมู่บ้านเหอมู่ชุน ชนเผ่าถูหว่า ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ ปากหุบเขาเจียเติงยวี่ อุทยานคานาสือ ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบมังกรหลับ ล่องเรือชมทะเลสาบคานาสือ ศาลาชมปลา เมืองปู้เอ่อจิน เมืองปู้เอ่อจิน แพะเมืองผีอูเหอเอ่อ เมืองเค่อลาม่าอี สวนภูเขาน้ำมันสีดำ เมืองขุยคุน แกรนด์แคนยอนขุยถุน เฉิงตู ถนนโบราณจินหลี่

Read More

กรกฎาคม–กันยายน 2562

12 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62 , 26 ก.ค. 62 1 ส.ค. 62 , 9 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 , 23 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62

ทัวร์จีน ทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวตามฤดูกาล หาดแดง 1 ปี มี 1 ครั้ง ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...เป็ดย่างหยวนเว่ยจาย , ไก่ตุ๋นโสมชาวหม่าน ทัวร์จีน ทัวร์เสิ่นหยาง พระราชวังโบราณเสิ่นหยางกู้กง ถนนโบราณหม่านชิง สวนพฤกษศาสตร์ EXPO ถนนจงเจีย ทัวร์เมืองผานจิ่น หาดแดงเป็นสถานที่ชมวิวที่มีชื่อเสียง ทัวร์จี๋หลิน วิวแม่น้ำซงฮัวเจียง สวนเป่ยซาน จัตุรัสซื่อจี้ ทัวร์ฉางชุน วังปูยี กระทรวงทั้งแปดของแมนจู (ชมภายนอก) จัตุรัสวัฒนธรรม

Read More