• Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ เที่ยวเวียดนามเหนือ ราคาถูก (ปี 2562/2019)

ทัวร์เวียดนามเหนือ รับประทานอาหารเวียดนามแท้ ๆ ในบรรยากาศสุดโรแมนติก ชมการแสดงพื้นเมืองอย่างใกล้ชิด เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ วัดไบ่ดิงห์ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก สุสานโฮจิมินห์ ชมวัดหง๊อกเซิน หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา เขาฮามลอง อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ถ้ำนางฟ้า ทะเลสาบคืนดาบ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์

มิถุนายน-พฤศจิกายน 2562

เป๋าตุง 12-16 มิ.ย. 62, เป๋าตุง 19-23 มิ.ย. 62, เป๋าตุง 26-30 มิ.ย. 62, เป๋าตุง 15-19 ก.ค. 62, เป๋าตุง 17-21 ก.ค. 62, เป๋าตุง 24-28 ก.ค. 62, เป๋าตุง 29-02 ส.ค. 62, เป๋าตุง 31-04 ส.ค. 62, เป๋าตุง 07-11 ส.ค. 62, เป๋าตุง 12-16 ส.ค. 62, เป๋าตุง 14-18 ส.ค. 62, เป๋าตุง 21-25 ส.ค. 62, เป๋าตุง 28-01 ก.ย. 62, เป๋าตุง 04-08 ก.ย. 62, เป๋าตุง 11-15 ก.ย. 62, เป๋าตุง 18-22 ก.ย. 62, เป๋าตุง 25-29 ก.ย. 62, เป๋าตุง 02-06 ต.ค. 62, เป๋าตุง 09-13 ต.ค. 62, เป๋าตุง 14-18 ต.ค. 62, เป๋าตุง 16-20 ต.ค. 62, เป๋าตุง 23-27 ต.ค. 62, เป๋าตุง 30-03 พ.ย. 62

กรุงฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน-ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน+ลาวไกRead More

กันยายน-ธันวาคม 2562

06 – 10 ก.ย.62, 20 – 24 ก.ย.62, 04 – 08 ต.ค.62, 09 – 13 ต.ค.62, 11 – 15 ต.ค.62, 16 – 20 ต.ค.62, 18 – 22 ต.ค.62, 25 – 29 ต.ค.62, 08 – 12 พ.ย.62, 15 – 19 พ.ย.62, 22 – 26 พ.ย.62, 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.62 04 – 08 ธ.ค.62, 06 – 10 ธ.ค.62, 13 – 17 ธ.ค.62, 20 – 24 ธ.ค.62, 25 – 29 ธ.ค.62, 27 – 31 ธ.ค.62,

เมืองฮาลอง ท่าเรือโห่งไก ล่องเรืออ่าวฮาลอง เบย์ ถ้ำนางฟ้า เกาะไก่ชน เมืองนิงห์บิงห์ ล่องเรือฮาลองบก เมืองฮานอย เมืองฮานอย เมืองลาวไก ด่านชายแดนเวียดนามจีน เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขา ก๊าตก๊าต น้ำตกสีเงิน ภูเขาปากมังกร ซาปาเลิฟ มาร์เก็ต เมืองซาปา นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขาฟานซิปัน เมืองฮานอย สะพานแสงอาทิตย์ ทะเลสาบคืนดาว วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย

Read More

กรกฏาคม-ตุลาคม 2562

เป๋าตุง 30-03 ก.ค. 62, เป๋าตุง 06-09 ก.ค. 62, เป๋าตุง 07-10 ก.ค. 62, เป๋าตุง 10-13 ก.ค. 62, เป๋าตุง 17-20 ก.ค. 62, เป๋าตุง 21-24 ก.ค. 62, เป๋าตุง 27-30 ก.ค. 62, เป๋าตุง 28-31 ก.ค. 62, เป๋าตุง 03-06 ส.ค. 62, เป๋าตุง 07-10 ส.ค. 62, เป๋าตุง 10-13 ส.ค. 62, เป๋าตุง 11-14 ส.ค. 62, เป๋าตุง 17-20 ส.ค. 62, เป๋าตุง 25-28 ส.ค. 62, เป๋าตุง 31-03 ก.ย. 62, เป๋าตุง 01-04 ก.ย. 62, เป๋าตุง 08-11 ก.ย. 62, เป๋าตุง 14-17 ก.ย. 62, เป๋าตุง 21-24 ก.ย. 62, เป๋าตุง 28-01 ต.ค. 62

ล่องเรือชม อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลก ชมความงาม ถ้ำนางฟ้า + ทะเลสาบคืนดาบ ชม สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งแบบจุใจ ในตลาดไนท์มาร์เก็ตฮาลอง + ถนนสาย 36 ชมความงดงาม ของวิหารวรรณกรรม พิเศษ !! พาทุกท่านชมการแสดงโชว์พื้นเมือง หุ่นกระบอกน้ำ

Read More

ทัวร์เวียดนามกลาง เที่ยวเวียดนามกลาง ราคาถูก (ปี 2562/2019)

เวียดนามกลาง เว้ ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ ... เที่ยวเมืองเว้ ชมพระราชวังเว้ เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองดานัง เที่ยวสวนสนุก FANTASY PARK ชมสะพานมังกร ไหว้เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง เมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ช้อปปิ้งตลาดดองบา และตลาดฮาน

มิถุนายน -พฤศจิกายน 2562

เป๋าตุง 21-24 มิ.ย. 62, เป๋าตุง 05-08 ก.ค. 62, เป๋าตุง 11-14 ก.ค. 62, เป๋าตุง 16-19 ก.ค. 62, เป๋าตุง 17-20 ก.ค. 62, เป๋าตุง 19-22 ก.ค. 62, เป๋าตุง 25-28 ก.ค. 62, เป๋าตุง 27-30 ก.ค. 62, เป๋าตุง 28-31 ก.ค. 62, เป๋าตุง 29-01 ส.ค. 62, เป๋าตุง 02-05 ส.ค. 62, เป๋าตุง 08-11 ส.ค. 62, เป๋าตุง 10-13 ส.ค. 62, เป๋าตุง 11-14 ส.ค. 62, เป๋าตุง 16-19 ส.ค. 62, เป๋าตุง 22-25 ส.ค. 62, เป๋าตุง 29-01 ก.ย. 62, เป๋าตุง 30-02 ก.ย. 62, เป๋าตุง 05-08 ก.ย. 62, เป๋าตุง 13-16 ก.ย. 62, เป๋าตุง 19-22 ก.ย. 62, เป๋าตุง 27-30 ก.ย. 62, เป๋าตุง 03-06 ต.ค. 62, เป๋าตุง 06-09 ต.ค. 62, เป๋าตุง 11-14 ต.ค. 62, เป๋าตุง 12-15 ต.ค. 62, เป๋าตุง 17-20 ต.ค. 62, เป๋าตุง 20-23 ต.ค. 62, เป๋าตุง 23-26 ต.ค. 62, เป๋าตุง 25-28 ต.ค. 62, เป๋าตุง 26-29 ต.ค. 62, เป๋าตุง 31-03 พ.ย. 62

เว้-พระราชวังเว้-ตลาด Dong Ba-ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์-ดานัง-นั่งสามล้อซิคโคล่ชมเมืองดานัง-บาน่าฮิลล์ พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองดานังซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม บาน่าฮิลล์-วัดลินห์อึ้ง หมู่บ้านกั๊มทาน

Read More

มิถุนายน-ธันวาคม 2562

13-16 มิ.ย. 62, 20-23 มิ.ย. 62, 27-30 มิ.ย. 62, 05-08 ก.ค. 62, 12-15 ก.ค. 62, 18-21 ก.ค. 62, 25-28 ก.ค. 62, 26-29 ก.ค. 62, 01-04 ส.ค. 62, 02-05 ส.ค. 62, 08-11 ส.ค. 62, 09-12 ส.ค. 62, 10-13 ส.ค. 62, 15-18 ส.ค. 62, 22-25 ส.ค. 62, 23-26 ส.ค. 62, 29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62, 30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62, 05-08 ก.ย. 62, 06-09 ก.ย. 62, 12-15 ก.ย. 62, 13-16 ก.ย. 62, 19-22 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 26-29 ก.ย. 62, 27-30 ก.ย. 62, 03-06 ต.ค. 62, 04-07 ต.ค. 62, 10-13 ต.ค. 62, 11-14 ต.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 18-21 ต.ค. 62, 23-26 ต.ค. 62, 24-27 ต.ค. 62, 25-28 ต.ค. 62, 31 ต.ค.- 03 พ.ย. 62, 01-04 พ.ย. 62, 07-10 พ.ย. 62, 08-11 พ.ย. 62, 14-17 พ.ย. 62, 15-18 พ.ย. 62, 21-24 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 28 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62, 05-08 ธ.ค. 62, 06-09 ธ.ค. 62, 07-10 ธ.ค. 62,

WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลกสนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์ ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร **พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน**เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill ลิ้มรสอาหารสไตล์ชาววัง อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกร

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

07-10 มิ.ย.62, 21-24 มิ.ย.62, 05-08 ก.ค.62, 19-22 ก.ค.62, 02-05 ส.ค.62, 16-19 ส.ค.62, 30 ส.ค.- 02 ก.ย.62, 13-16 ก.ย.62, 27-30 ก.ย.62, 11-14 ต.ค.62,

***พักบน บานาฮิลล์ 1 คืน***เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์ ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร **พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน**เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกร

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

07-10 มิ.ย.62, 21-24 มิ.ย.62, 05-08 ก.ค.62, 19-22 ก.ค.62, 02-05 ส.ค.62, 16-19 ส.ค.62, 30 ส.ค.- 02 ก.ย.62, 13-16 ก.ย.62, 27-30 ก.ย.62, 11-14 ต.ค.62,

เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลก สนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์ ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร **พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน** เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกร

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

06 – 09 มิ.ย.62, 13 – 16 มิ.ย.62, 20 – 23 มิ.ย.62, 27 – 30 มิ.ย.62, 04 – 07 ก.ค.62, 11 – 14 ก.ค.62, 18 – 21 ก.ค.62, 25 – 28 ก.ค.62, (วันเฉลิม ร.10) 01 – 04 ส.ค.62, 08 – 11 ส.ค.62, 15 – 18 ส.ค.62, 22 – 25 ส.ค.62, 29 สิงหาคม – 01 ก.ย.62, 05 – 09 ก.ย.62, 12 – 15 ก.ย.62, 19 – 22 ก.ย.62, 26 – 29 ก.ย.62, 03 – 06 ต.ค.62, 10 – 13 ต.ค.62, (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 17 – 20 ต.ค.62,

***พักโรงแรมหรู MERCURE BANA HILLS FRENCH VILLAGE*** เดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIRLINES บินตรงเมือง ดานัง พิเศษ !!! ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด และ อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ฟรี !!! เมนูกุ้งมังกร ไวน์แดง แจก ร่ม ถุงผ้ารักษ์โลก ตุ๊กตาที่ระลึกเวียดนาม

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

13 – 16 มิ.ย.62, 14 – 17 มิ.ย.62, 20 – 23 มิ.ย.62, 28 มิ.ย. – 01 ก.ค.62, 04 – 07 ก.ค.62, 11 – 14 ก.ค.62, 12 – 15 ก.ค.62, 13 – 16 ก.ค.62, 25 – 28 ก.ค.62, 26 – 29 ก.ค.62, 01 – 04 ส.ค.62, 09 – 12 ส.ค.62, 10 – 13 ส.ค.62, 15 – 18 ส.ค.62, 22 – 25 ส.ค.62, 23 – 26 ส.ค.62, 05 – 08 ก.ย.62, 06 – 09 ก.ย.62, 12 – 15 ก.ย.62, 20 – 23 ก.ย.62, 26 – 29 ก.ย.62, 01 – 04 ต.ค.62, 02 – 05 ต.ค.62, 03 – 06 ต.ค.62, 04 – 07 ต.ค.62, 05 – 08 ต.ค.62, 08 – 11 ต.ค.62, 13 – 16 ต.ค.62, 15 – 18 ต.ค.62, 16 – 19 ต.ค.62, 17 – 20 ต.ค.62, 18 – 21 ต.ค.62, 19 – 22 ต.ค.62, 21 – 24 ต.ค.62, 22 – 25 ต.ค.62, 27 – 30 ต.ค.62, 29 ต.ค. – 01 พ.ย.62

ดานัง ฮอยอัน เว้ พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์บนบาน่าฮลส์ ขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม ไฮไลท์ทัวร์พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม ชมเมืองโบราณฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น นั่งกระเช้าไฟฟ้า บาน่า ฮิลส์ สะพานสีทอง หรือ GOLDEN BRIDGE กระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ โรงเก็บไวน์ สวนดอกไม้แห่งความรัก เมืองเว้ ผ่านเส้นทางหายเวิน พระราชวังเว้ ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

05 – 08 มิ.ย.62, 12 – 15 มิ.ย.62, 16 – 19 มิ.ย.62, 19 – 22 มิ.ย.62, 23 – 26 มิ.ย.62, 26 – 29 มิ.ย.62, 03 – 06 ก.ค.62, 07 – 10 ก.ค.62, 10 – 13 ก.ค.62, 17 – 20 ก.ค.62, 20 – 23 ก.ค.62, 24 – 27 ก.ค.62, 31 ก.ค.62 – 03 ส.ค.62, 03 – 06 ส.ค.62, 07 – 10 ส.ค.62, 11 – 14 ส.ค.62, 14 – 17 ส.ค.62, 18 – 21 ส.ค.62, 21 – 24 ส.ค.62, 25 – 28 ส.ค.62, 28 – 31 ส.ค.62, 01 – 04 ก.ย.62, 04 – 07 ก.ย.62, 08 – 11 ก.ย.62, 11 – 14 ก.ย.62, 15 – 18 ก.ย.62, 18 – 21 ก.ย.62, 22 – 25 ก.ย.62, 25 – 28 ก.ย.62, 29 ก.ย.62 – 02 ต.ค.62, 02 – 05 ต.ค.62, 06 – 09 ต.ค.62, 09 – 12 ต.ค.62, 13 – 16 ต.ค.62, (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 16 – 19 ต.ค.62, 20 – 23 ต.ค.62, (วันปิยะมหาราช)

วัดเจดีย์เทียนมู่ พระราชวังแห่งราชวงศ์เหงียน เทือกเขาบาน่าฮิลล์ นั่งกระเช้าชมวิวเขาบาน่าฮิลล์ เที่ยวชมห้องเก็บไวน์ สวนดอกไม้ สะพานทองโกลเด้น บริดจ์ พักบนยอดเขาบาน่าฮิลล์ เที่ยวชมสวนสนุกบาน่าฮิลล์ นั่งเรือกระด้ง เมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ดานัง

Read More

มิถุนายน-สิงหาคม 2562

08 – 11 มิ.ย.62, 15 – 18 มิ.ย.62, 22 – 25 มิ.ย.62, 29 มิ.ย. – 02 ก.ค.62, 06 – 09 ส.ค.62, 20 – 23 ส.ค.62, 29 ก.ค. – 01 ส.ค.62, 30 ก.ค. – 02 ส.ค.62, 31 ก.ค. – 03 ส.ค.62,

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮออยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน !! ดื่มด่ำบรรยากาศฝรั่งเศส ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา รวมค่าเข้าเครื่องเล่นสวนสนุกแฟนตาซีพาร์คแล้ว ล่องเรือกระด้ง และเรือมังกร

Read More

กรกฏาคม-ตุลาคม 2562

เป๋าตุง 05-08 ก.ค. 62, เป๋าตุง 12-15 ก.ค. 62, เป๋าตุง 19-22 ก.ค. 62, เป๋าตุง 02-05 ส.ค. 62, เป๋าตุง 30-02 ก.ย. 62, เป๋าตุง 13-16 ก.ย. 62, เป๋าตุง 27-30 ก.ย. 62, เป๋าตุง 04-07 ต.ค. 62, เป๋าตุง 11-14 ต.ค. 62, เป๋าตุง 18-21 ต.ค. 62

ไฮไลท์ทัวร์ ชม โฮจิมินห์ซิตี้ เมืองดอกไม้ ดาลัด เมืองทะเลทราย มุยเน่ ชมความงาม ของโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ชม กรมไปรษณีย์กลางสไตน์ฝรั่งเศษ ชมบ้านเพี้ยน (Crazy House)บ้านสไตล์แปลกๆ แถมฟรี นั่งรถจิ๊บ ตะลุยทะเลทรายช้อปปิ้งแบบจุใจ Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

เป๋าตุง 21-24 มิ.ย. 62, เป๋าตุง 28-01 ก.ค. 62, เป๋าตุง 05-08 ก.ค. 62, เป๋าตุง 12-15 ก.ค. 62, เป๋าตุง 13-16 ก.ค. 62, เป๋าตุง 14-17 ก.ค. 62, เป๋าตุง 15-18 ก.ค. 62, เป๋าตุง 19-22 ก.ค. 62, เป๋าตุง 26-29 ก.ค. 62, เป๋าตุง 27-30 ก.ค. 62, เป๋าตุง 02-05 ส.ค. 62, เป๋าตุง 09-12 ส.ค. 62, เป๋าตุง 10-13 ส.ค. 62, เป๋าตุง 11-14 ส.ค. 62, เป๋าตุง 16-19 ส.ค. 62, เป๋าตุง 23-26 ส.ค. 62, เป๋าตุง 30-02 ก.ย. 62, เป๋าตุง 06-09 ก.ย. 62, เป๋าตุง 13-16 ก.ย. 62, เป๋าตุง 20-23 ก.ย. 62, เป๋าตุง 27-30 ก.ย. 62, เป๋าตุง 04-07 ต.ค. 62, เป๋าตุง 11-14 ต.ค. 62, เป๋าตุง 12-15 ต.ค. 62, เป๋าตุง 13-16 ต.ค. 62, เป๋าตุง 18-21 ต.ค. 62, เป๋าตุง 20-23 ต.ค. 62, เป๋าตุง 23-26 ต.ค. 62

พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน พิเศษ!!นำท่านนั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo) ชมเมืองเว้ ซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเวียดนาม ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ สวนสนุก The Fantasy Park นั่งเรือกระด้งCam Thanh Water Coconut Village Read More

สิงหาคม-ตุลาคม 2562

30 ส.ค. - 02 ก.ย.62, 19 - 22 ก.ย.62, 26 -29 ก.ย.62, 28 ก.ย. – 01 ต.ค.62, 03 - 06 ต.ค.62, 04 - 07 ต.ค.62, 10 - 13 ต.ค.62, 12 - 15 ต.ค.62, 13 - 16 ต.ค.62, 17 - 20 ต.ค.62, 18 - 21 ต.ค.62, 19 - 22 ต.ค.62, 20 - 23 ต.ค.

ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน , เรือกระด้ง ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ 1 ร้านดัง และ กุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว ฟรีหมวกเวียดนามท่านละ 1 ใบ และ Wi-Fi on Bus พักโรงแรมบนบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 ดาว / เว้ 4 ดาว / ดานัง 3 ดาว

Read More

ทัวร์เวียดนามใต้ ทริปเที่ยวเวียดนามใต้ ราคาถูก (ปี 2562/2019)

เวียดนามใต้ นครโฮจิมินห์ ล่องเรือชม แม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์ อุโมงค์กู่จี อุโมงค์ของชาวเวียดกงที่ขุดขึ้นขนาดพอดีกับตัวในสมัยที่ทำสงครามกับทหารเวียดนามใต้และกองทัพอเมริกัน มุยเน่ จังหวัด ฟานเทียด ชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ลำธารนางฟ้า ดาลัด ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีสตะวันออก” เมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

01 – 04 มิ.ย.62. 15 – 18 มิ.ย.62. 29 มิถุนายน – 02 ก.ค.62, 06 – 09 ก.ค.62, 20 – 23 ก.ค.62, 28 – 31 ก.ค.62, (วันเฉลิมฯ ร.10) 03 – 06 ส.ค.62, 11 – 14 ส.ค.62, (วันแม่แห่งชาติ) 17 – 20 ส.ค.62, 31 สิงหาคม – 03 ก.ย.62, 04 – 07 ก.ย.62, 11 – 14 ก.ย.62, 14 – 17 ก.ย.62, 28 กันยายน – 01 ต.ค.62, 02 – 05 ต.ค.62, 05 – 08 ต.ค.62, 13 – 16 ต.ค.62, (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9) 16 – 19 ต.ค.62, 19 – 22 ต.ค.62, 20 – 23 ต.ค.62, (วันปิยมหาราช) 27 – 30 ต.ค.62,

พักโรงแรมหรู 5 ดาว 2 คืน DANANG GOLDEN BAY HOTEL บินตรงเมือง ดานัง บินหรู !!! นั่งเล้าจน์บางกอกแอร์เวย์ บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่อง พิเศษ !!! ล่องเรือกระด้ง เมนูอาหารทะเลซีฟู๊ด และ อิ่มอร่อยเมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติฟรี !!! เมนูกุ้งมังกร ไวน์แดง แจก ร่ม ถุงผ้ารักษ์โลก ตุ๊กตาที่ระลึกเวียดนาม

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

14-16 มิ.ย.62, 28-30 มิ.ย.62, 12-14 ก.ค.62, 26-28 ก.ค.62, 09-11 ส.ค.62, 23-25 ส.ค.62, 06-08 ก.ย.62, 20-22 ก.ย.62, 11-13 ต.ค.62,

ROMANCE VIETNAM ดาลัด – มุยเน่ สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด ตะลุยทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ ฟรี !! ชิมไวน์ขึ้นชื่อเมืองดาลัด พักหรูระดับ 5 ดาว !! ณ เมืองดาลัด

Read More

มิถุนายน-ธันวาคม 2562

13-16 มิ.ย. 62, 20-23 มิ.ย. 62, 27-30 มิ.ย. 62, 05-08 ก.ค. 62, 12-15 ก.ค. 62, 18-21 ก.ค. 62, 25-28 ก.ค. 62, 26-29 ก.ค. 62, 01-04 ส.ค. 62, 02-05 ส.ค. 62, 08-11 ส.ค. 62, 09-12 ส.ค. 62, 10-13 ส.ค. 62, 15-18 ส.ค. 62, 22-25 ส.ค. 62, 23-26 ส.ค. 62, 29 ส.ค.- 01 ก.ย. 62, 30 ส.ค.- 02 ก.ย. 62, 05-08 ก.ย. 62, 06-09 ก.ย. 62, 12-15 ก.ย. 62, 13-16 ก.ย. 62, 19-22 ก.ย. 62, 20-23 ก.ย. 62, 26-29 ก.ย. 62, 27-30 ก.ย. 62, 03-06 ต.ค. 62, 04-07 ต.ค. 62, 10-13 ต.ค. 62, 11-14 ต.ค. 62, 17-20 ต.ค. 62, 18-21 ต.ค. 62, 23-26 ต.ค. 62, 24-27 ต.ค. 62, 25-28 ต.ค. 62, 31 ต.ค.- 03 พ.ย. 62, 01-04 พ.ย. 62, 07-10 พ.ย. 62, 08-11 พ.ย. 62, 14-17 พ.ย. 62, 15-18 พ.ย. 62, 21-24 พ.ย. 62, 22-25 พ.ย. 62, 28 พ.ย.- 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย.- 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย.- 03 ธ.ค. 62, 05-08 ธ.ค. 62, 06-09 ธ.ค. 62, 07-10 ธ.ค. 62,

WORLD HERRITAGE VIETNAM ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ เที่ยวชมเมืองเก่าสุดคลาสสิค ขึ้นชื่อมกดกโลกสนุกสนานเต็มอิ่มกับสวนสนุก FANTASY PARK อลังการ “สะพานทอง” จุดชมวิวแห่งใหม่บนยอดเขาบานาฮิลล์ ชมแสงสีอลังการ มังกรพ่นไฟ พ่นน้ำ ที่สะพานมังกร **พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง ที่ฮอยอัน**เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู ที่ยอดเขา Bana Hill ลิ้มรสอาหารสไตล์ชาววัง อาหารทะเลขึ้นชื่อของเมืองดานัง , กุ้งมังกร

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

08-11 มิ.ย.62, 22-25 มิ.ย.62, 13-16 ก.ค.62, 27-30 ก.ค.62, 10-13 ส.ค.62, 24-27 ส.ค.62, 07-10 ก.ย.62, 21-24 ก.ย.62, 12-15 ต.ค.62, 26-29 ต.ค.62,

ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ บินตรงดาลัด ออกโฮจิมินห์ สัมผัสเมืองดอกไม้งาม แห่งเมืองดาลัด ตะลุยทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ณ เมืองมุยเน่ เที่ยวเมืองหลวงเก่า “ไซง่อน” ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน ดินเนอร์พร้อมโชว์พื้นเมือง

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

07 – 10 มิ.ย.62, 21 – 24 มิ.ย.62, 05 – 08 ก.ค.62, 12 – 15 ก.ค.62, 26 – 29 ก.ค.62, 09 – 12 ส.ค.62, 23 – 26 ส.ค.62, 13 – 16 ก.ย.62, 27 – 30 ก.ย.62, 04 – 07 ต.ค.62, 11 – 14 ต.ค.62, 18 – 21 ต.ค.62, 25 – 28 ต.ค.62,

เวียดนามใต้ ดาลัด-มุยเน่-โฮจิมินห์ เที่ยว 3 เมืองสุดคุ้ม เข้าดาลัด กลับโฮจิมินห์ ไม่ย้อน ไม่เหนื่อยนั่งรถ ดาลัดเมืองสวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม พัก 4 ดาว 2 คืน ตะลุยทะเลทราบขาว-แดง สนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมโลเลอร์โคสเตอร์

Read More

กรกฏาคม-ตุลาคม 2562

เป๋าตุง 13-16 ก.ค. 62, เป๋าตุง 27-30 ก.ค. 62, เป๋าตุง 09-12 ส.ค. 62, เป๋าตุง 25-28 ต.ค. 62, เป๋าตุง 26-29 ต.ค. 62

ไฮไลท์ทัวร์ เที่ยวชม เมืองเว้ เมืองหลวงเก่าที่มีโบราณสถานอยู่ทั่วเมือง ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน ล่องเรือมังกร ชมแม่น้ำหอม แหล่งกำเนิดมาจากบริเวณต้นน้ำที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม

Read More

มิถุนายน-ตุลาคม 2562

14 – 16 มิ.ย.62, 21 – 23 มิ.ย.62, 12 – 14 ส.ค.62, 26 – 28 ส.ค.62, 09 – 11 ส.ค.62, 10 – 12 ส.ค.62, 16 – 18 ส.ค.62, 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 06 – 08 ก.ย.62, 27 – 29 ก.ย.62, 11 – 13 ต.ค.62, 25 – 27 ต.ค.62,

เวียดนามใต้ เยือนดาลัด สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตกดาตันลา ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว และสวนดอกไฮเดรนเยีย นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเลทรายสุดมันส์ เยือนลำธารนางฟ้าสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ พักสุดหรูโรงแรม 5 ดาว พิเศษชมฟาร์มเลี้ยงชะมด และเมนูชาบูเวียดนาม

Read More

พฤษภาคม-ตุลาคม 2562

25 – 27 พ.ค.62, 01 – 03 มิ.ย.62, 08 – 10 มิ.ย.62, 15 – 17 มิ.ย.62, 22 – 24 มิ.ย.62, 29 มิ.ย. – 1 ก.ค. 2562 06 – 08ก.ค.62, 20 – 22ก.ค.62, 03 – 05 ส.ค.62, 17 – 19 ส.ค.62, 24 – 26 ส.ค.62, 31 ส.ค. – 2 ก.ย. 2562 07 – 09 ก.ย.62, 14 – 16 ก.ย.62, 21 – 23 ก.ย.62, 28 – 30 ก.ย.62, 05 – 07 ต.ค.62, 12 – 14 ต.ค.62, 16 – 18 ต.ค.62, 19 – 21 ต.ค.62, 26 – 28 ต.ค.62,

เวียดนามใต้ ดาลัด สวนไฮเดรนเยีย สัมผัสอากาศสวิสเซอร์แลนด์อห่งเวียดนาม เมืองที่มีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ชมธรรมชาติกับอากาศบริสุทธิ์ สนุกสุดเหวี่ยงเล่นโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตกดาตันลา ชมความงานสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์

Read More

Company Details

Okholidayservice CO.,LTD. 169/203ซอย บุญอยู่ สามเสนใน พญาไท กทม 10400
169/203 soi boonyu samsannai phayathai bkk 10400
phone: 082426662
Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม
Okholidayservice@yahoo.com
http://okholidaytour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05177

Okholidayservice CO.,LTD.

Okholidayservice CO.,LTD. |phone:02 275 9888 |Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม Designed by Okholiday