• Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

  • Ok holiday service

ทัวร์ภูฏาน… ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า

เที่ยวภูฏาน ทัวร์ภูฏาน พาโร ทิมพู พูนาคา ไหว้พระ (ภูฏาน ดินแดนแห่งมังกรสายฟ้า) ,พิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก,ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรมชาติสวยงามสองข้างทาง,สักการะ องค์หลวงพ่อสัจจธรรม ที่ตั้งอยู่สูงที่สุด เสริมศิริมงคล

ออกเดินทางตลอดปี

ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง *6 ท่านออกเดินทางไม่มีหัวหน้าทัวร์

พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

Read More

พฤษภาคม-ธันวาคม 2562

09-13 พ.ค.62, 23-27 พ.ค.62, 26-30 พ.ค.62, 01-05 มิ.ย.62, 05-09 มิ.ย.62, 12-16 มิ.ย.62, 29-23 มิ.ย.62, 26-30 มิ.ย.62, 03-07 ก.ค.62, 10-14 ก.ค.62, 13-17 ก.ค.62, 20-24 ก.ค.62, 24-28 ก.ค.62, 31 ก.ค.-04 ส.ค.62, 07-11 ส.ค.62, 10-14 ส.ค.62, 14-18 ส.ค.62, 21-25 ส.ค.62, 11-15 ก.ย.62, 25-29 ก.ย.62, 02-06 ต.ค.62, 10-14 ต.ค.62, 19-23 ต.ค.62, 06-10 พ.ย.62, 13-17 พ.ย.62, 20-24 พ.ย.62, 27 พ.ย.-01 ธ.ค.62,

ทิมพู พูนาคา พาโร วัดทักซัง พิสูจน์จิตมหากุศล พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรวัดทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม.ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

Read More

Company Details

Okholidayservice CO.,LTD. 169/203ซอย บุญอยู่ สามเสนใน พญาไท กทม 10400
169/203 soi boonyu samsannai phayathai bkk 10400
phone: 082426662
Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม
Okholidayservice@yahoo.com
http://okholidaytour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05177

Okholidayservice CO.,LTD.

Okholidayservice CO.,LTD. |phone:02 275 9888 |Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม Designed by Okholiday