• iloveholidays

  • Okholidayservice

  • Okholidayservice

  • iloveholidays

  • Okholidayservice

ทัวร์กัมพูชา บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ท่องดินแดนแห่งอารยธรรม

ทัวร์กัมพูชา บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ท่องดินแดนแห่งอารยธรรม สถาปัตยกรรม เทวสถาน ที่เคยรุ่งเรืองที่สุดในอดีตที่ผ่านมานานเป็นพันๆปี และเป็นที่ตั้งของ นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วันหยุดสำคัญ เรายังทำหน้าที่ บริษัททัวร์ชั้นนำ ในการจัดสรร ทัวร์กัมพูชาด์ และ แพคเกจทัวร์กัมพูชา เพื่อความต้องการเฉพาะตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมนา หรือ ประชุม ที่กัมพูชาในราคาและบริการคุณภาพ

เมษายน-สิงหาคม 2562

26-28 เม.ย 62,03-05 พ.ค 62,10-12 พ.ค 62 ,17-19 พ.ค 62,31-02 มิ.ย. 62,07-09 มิ.ย. 62,21-23 มิ.ย. 62,05-07 ก.ค. 62,12-14 ก.ค. 62,26-28 ก.ค. 62,09-11 ส.ค. 62,10-12 ส.ค. 62

ชมปราสาท นครวัด ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม แถมฟรี!!ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

Read More

เมษายน-สิงหาคม 2562

26-28 เม.ย 62,03-05 พ.ค 62,10-12 พ.ค 62 ,17-19 พ.ค 62,31-02 มิ.ย. 62,07-09 มิ.ย. 62,21-23 มิ.ย. 62,05-07 ก.ค. 62,12-14 ก.ค. 62,26-28 ก.ค. 62,09-11 ส.ค. 62,10-12 ส.ค. 62

ชมปราสาท นครวัด สักการะ วัดพนม ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาทะไม ตลาดซาจ๊ะ สักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

Read More

Company Details

Okholidayservice CO.,LTD. 169/203ซอย บุญอยู่ สามเสนใน พญาไท กทม 10400
169/203 soi boonyu samsannai phayathai bkk 10400
phone: 082426662
Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม
Okholidayservice@yahoo.com
http://okholidaytour.com/

CONTACT INFO

Like us on Facebook

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/05177

Okholidayservice CO.,LTD.

Okholidayservice CO.,LTD. |phone:02 275 9888 |Hotline 0852426665 / 0824266626 คุณตุ้ม Designed by Okholiday